Utlämningsställen i Skåne

Vägbeskrivning till HOPPOLEK i Hjärup

Karta Hoppolek i Hjärup (Lund)

Från Malmö
Kör E22 mot Lund. Vid TPL Kronetorp sväng av mot Göteborg och direkt därefter sväng av mot Åkarp. Vid trafikljus efter ca 700 m sväng vänster in på Lundavägen. Fortsätt på Lundavägen i ca 4 km tills du kommer till Hjärup. Efter att du passerat Hjärups skylten fortsätter du till den andra busshållplatsen. Strax efter busshållplatsen på vänster sida svänger du till vänster in på Hökvägen. Kör 60 m sväng därefter in på Trastvägen. Kör 290 m och du är sedan framme vid Trastvägen 121. Välkommen!

Från Lund
Vid TPL Lunds södra kör mot Lomma. Efter några hundra meter sväng vänster mot Hjärup. Följ Lundavägen till Hjärup. Sväng höger in på Hökvägen direkt efter första Hjärups skylten. Kör 60 m sväng därefter in på Trastvägen. Kör 290 m och du är sedan framme vid Trastvägen 121. Välkommen !

Från Helsingborg (E6) Från E6 och TPL Lomma sväng av mot Lomma/Lund. Sväng vänster över motorvägen mot Lund. Håll höger, efter några hundra meter sväng av mot Hjärup. Följ vägen till T-korsning, sväng vänster mot Hjärup. Följ vägen till nästa T-korsning. Sväng vänster upp på Lundavägen mot Lund. Fortsätt till busshållplats på vänster sida. Sväng vänster in på Hökvägen direkt efter busshållplatsen. Kör 60 m sväng därefter in på Trastvägen. Kör 290 m och du är sedan framme vid Trastvägen 121. Välkommen !

Vägbeskrivning till HOPPOLEK i Kristianstad

Karta Hoppolek i Kristianstad

Från Kristianstad
Kör E22 mot Malmö/Lund. Efter TPL Härlöv kör 6,9 km. Sväng av höger in påAdamsbergsvägen. (Detta är direkt efter att E22 övergår från två filer till en fil vid skylten NÖBBELÖV). Följ grusvägen 670 m. Passera en blå postlåda, vid nästa blå postlåda, där det också finns en HOPPOLEK-skylt, sväng vänster . Följ vägen tills du anländer till gården. Välkommen !

Från Malmö
Kör E22 mot Kristianstad. Efter att du passerat Åhus-korsningen i Nöbbelöv, kör ytterligare 700 m. Sväng av höger (men du skall till vänster) in på Adamsbergsvägen. Du kan även svänga vänster i Åhus korsningen och ta första vägen till höger ( Rambrovägen ).Kör till du kommer fram till E22 igen. Sväng vänster före E22. Följ grusvägen (Adamsbergsvägen) 670 m. Passera en blå postlåda, vid nästa blå postlåda, där det också finns en HOPPOLEK-skylt, sväng vänster. Följ vägen tills du anländer till gården. Välkommen !